Gender Marketing

This category contains 8 posts

Męskość w sorento

  Dyskusja na temat płci i ról z nią związanych trwa. Szybki przegląd ostatnich publikacji na tematmęskości pokazuje, że opinie w branży badawczej i marketingowej są zróżnicowane. Jak to się przekłada na charakter reklam, wykorzystujących kod komunikacyjny męskości? Robocza analiza spotów emitowanych w codziennym prime time pozwala wyłonić model męskich zachowań, który odzwierciedla oczekiwania społeczne, … Czytaj dalej

Gender w rodzinie, a rodzina w mediach… również katolickich

Współczesny model rodziny polskiej podlega licznym przemianom[1], które oddalają go od tradycyjnych wzorców. Tym samym wzrasta potrzeba poszukiwania nowych wzorców porządkujących życie rodzinne, na nowo kształtowane są również role społeczne związane z rodziną. Wydaje się zatem, że podczas analizy współczesnego modelu rodziny warto poświęcić uwagę zmieniającej się roli ojca i kształtujących ją wzorców. W świetle … Czytaj dalej

Kod kobiecości w marketingu produktowym

Do klasycznych wizerunków kobiet w reklamie posługującej się stereotypammi należy kobieta-gospodyni domowa. W stereotypowym ujęciu w środowisku zawodowym do funkcji kobiety należy pomoc mężczyźnie – jest więc ukazywana najczęściej w roli asystentki lub sekretarki. Taki sposób ukazywania kobiet na tyle głęboko został osadzony w kanonie przedstawień reklamowych, że czytelne stały się również nawiązania do stereotypu … Czytaj dalej

Gender Gap – wartość dodana marki Obama

W jaki sposób Barack Obama zdołał drugi raz podbić serca swoich wyborców? Z jednej strony receptą na sukces okazało się umiejętne wykorzystanie interaktywnych narzędzi komunikacji oraz odpowiedni dobór starych i nowych mediów. Z drugiej strony Obama zawdzięcza sukces kobietom – w pierwszej kolejności tym najbliższym: żonie i córkom, a w dalszej tym tworzącym grupę EMILY’s … Czytaj dalej

Kolor trzeciej płci

Przełom w postrzeganiu płci, jako kategorii społeczno-kulturowej, którego centralny punkt stanowi powstanie koncepcji androgynii płciowej Sandry L. Bem („The measurement of psychologicalandrogyny”) sprawił, że cechy męskie i cechy żeńskie przestały stanowić opozycje dwubiegunowe. Pojawienie się trzeciej płci w przestrzeni publicznej pociągnęło za sobą ogromne zmiany w obszarze marketingu. Wraz z redefinicją płci męskość i kobiecość … Czytaj dalej

Współpracujemy z:

Odwiedź nas na Pinterest

Wpisz adres email.

O blogu

Blog autorów-markerów. Różne spostrzeżenia, luźne komentarze, marketingowe obserwacje.

Archiwa